Cambiare Cambiare Visie Waarden Diensten Reviews Contact

Diensten

Replacement - Loopbaancoaching - Interim-management - HR-advies

Tal van oorzaken kunnen ertoe leiden dat een werkgever een werknemer (tijdelijk) niet binnen de organisatie kan behouden; een organisatieverandering, een fusie of problemen van persoonlijke aard zijn enkele voorbeelden hiervan. Het ontbreekt de werkgever in dat geval vaak aan de tijd, de middelen én de contacten om deze werknemer bij het vinden van een (tijdelijk) nieuwe werkkring te assisteren c.q. te begeleiden. Het inschakelen van een objectieve en actieve bemiddelaar kan dan uitkomst bieden.

De bemiddeling in deze noemt Cambiare replacement: via detachering en werving & selectie werknemers “van werk naar werk” bemiddelen. Cambiare gaat met de werknemer een relatie aan op basis van collegiale doorlening of door een dienstverband (met ABP-pensioen) bij Cambiare aan te bieden. Iedere werknemer – collegiaal doorgeleend of in dienst bij Cambiare – wordt door Cambiare in het werk gecoacht. De coach is vraagbaak en sparringpartner, voert evaluatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken, en draagt zorg voor verzuimbegeleiding.

 

Cambiare B.V. - algemene voorwaarden - disclaimer - sitemap - © 2010