Cambiare Cambiare Visie Waarden Diensten Reviews Contact

Visie

In toenemende mate wordt een beroep gedaan op het aanpassings- en vernieuwingsvermogen van werkgevers en werknemers. Op de arbeidsmarkt bestaat steeds minder een baan voor het leven, zal baanzekerheid in toenemende mate worden vervangen door werkzekerheid en zal het sociaal zekerheidssysteem steeds minder een vangnet zijn. Tegelijk verandert de houding van werknemers ten opzichte van arbeid. Meer en meer hebben werknemers een voorkeur voor een baan die hen, al naar gelang de levensfase waarin ze verkeren, mogelijkheden biedt voor een flexibel werkpatroon en een flexibele werkrelatie. Werknemers bewegen zich van, naar en binnen werk, zorg, scholing en vrije tijd.

Werkgever en werknemer hebben ten opzichte van arbeidsmobiliteit dan ook een tweezijdige inspanningsverplichting; de werkgever zorgt ervoor dat iedereen op de gewenste wijze (in- of extern) aan het werk blijft en de werknemer onderneemt zelf in het kader van zijn loopbaan initiatieven ten behoeve van (ander) werk.

Cambiare biedt werkgevers en werknemers hierin ondersteuning. Afhankelijk van de vraag bieden wij een passende oplossing. Door als partner samen te werken kan men van ons een gedegen advies verwachten. Hierbij nemen we in acht wat de wensen zijn van zowel de werkgever als de werknemer.


Cambiare B.V. - algemene voorwaarden - disclaimer - sitemap - © 2010